Skip to content

Tag: ćwiczenia z hantlami na klate

Potencjalna rola aktywowanego NF-kB w patogenezie zespołu eutyreozy ad 5

1 miesiąc ago

149 words

Zgodnie z tym stwierdzeniem, transfekcja plazmidu wykazującego ekspresję p65 hamowała aktywację 5. -DI Luc zależną od T3. Ponieważ testy genu reporterowego wymagają kotransfekcji TR, skromne działanie hamujące TNF-a w testach lucyferazy można wyjaśnić nadmiarem promotora genu docelowego, jak również TR. Inną możliwością jest to, że TNF-a wpływ na mRNA dejodyny może pośredniczyć częściowo przez sekwencje…

Translacja terapeutyczna w ostrym uszkodzeniu nerek: oś nabłonka / śródbłonka ad 6

1 miesiąc ago

733 words

Ponadto, myszy z genetycznie niedoborem E-selektyny lub P-selektyny lub obu były całkowicie chronione w modelu podwiązania i przebicia jelita krętego (CLP), przedklinicznego modelu sepsy (88, 89). Bariera przepuszczalności śródbłonka jest określona przez kombinację szlaków transkomórkowych i parakomórkowych, przy czym ta ostatnia jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do wywołanej przez zapalenie dysfunkcji bariery, z ważną rolą…