Skip to content

Rezonans magnetyczny

4 miesiące ago

202 words

ZnalezioneObecnie sieci mózgu mogą być badane szczegółowo za pomocą funkcjonalnych metod rezonansu magnetycznego (fMRI) podczas wykonywania określonych zadań. Metody te można wykorzystać do szczegółowej analizy zależności funkcjonalnych między różnymi obszarami mózgu oraz do określenia wkładu lub wpływu różnych regionów mózgu w celu wykonania określonego zadania lub zachowania oraz stopnia sprzężenia między komponentami rozproszonych układów nerwowych. Podejście oparte na stanie spoczynkowym – podczas którego uczestnicy nie angażują się w żadne zewnętrzne bodźce lub wyraźne zadania – zostało niedawno zastosowane, aby pokazać zmniejszoną międzyfazową funkcjonalną łączność między obiema rękami w amputowanych rękach w porównaniu z kontrolami. Dodatkowo zaobserwowano zmniejszenie funkcjonalnej łączności pomiędzy brakującym układem silnika ręcznego a siecią sensomotoryczną. Jednakże, ponieważ badania te badały łączność w stanie spoczynkowym, nie wiadomo, czy takie zmiany byłyby obecne, podczas gdy uczestnicy są zaangażowani w zadania sensomotoryczne. Ponadto badania te koncentrowały się na reprezentacji dłoni i jej relacjach w szczególności oraz obejmowały uczestników o różnych ocenach bólu.
[patrz też: marek kamiński blog, poradnia osteoporozy warszawa, bestia z wolfsberga cda ]