Skip to content

Rekrutacja komórek NK za pośrednictwem chemokin jest kluczowym mechanizmem obronnym gospodarza w inwazyjnej aspergilozie ad 8

5 miesięcy ago

456 words

Jest bardzo możliwe, że inne czynniki chemotaktyczne również odgrywają rolę w rekrutacji komórek NK w odpowiedzi na tę infekcję, jak wykazano w odpowiedzi na inne patogeny (46). Rzeczywiście, nie stwierdziliśmy atenuacji późnej akumulacji podzbiorów leukocytów, w tym komórek NK, w płucach zwierząt z trwającą neutralizacją MCP-1 / CCL2; ten późny napływ leukocytów może stanowić odpowiednią, ale opóźnioną reakcję na większy ciężar patogenu w płucach myszy z neutralizacją MCP-1 / CCL2 lub, prawdopodobnie, niespecyficznym efektem mediowanym przez Ab. Dane z eksperymentów neutralizacji i nokautu receptora wskazują jednak, że wczesna rekrutacja komórek NK do płuc jest krytycznie zależna od MCP-1 / CCL2 i że zakłócenie tej wczesnej rekrutacji powoduje zwiększoną ostrość infekcji. Fakt, że przy braku komórek NK neutralizacja MCP-1 / CCL2 nie miała mierzalnego wpływu na ciężkość infekcji, dowodzi, że udział tego liganda w obronie gospodarza w tej infekcji jest mediowany przez komórki NK. Nasze dane nie wykluczają dodatkowego bezpośredniego lub pośredniego efektu MCP-1 / CCL2 na stan aktywacji komórek NK lub funkcji efektorowych, niezależnie od wpływu na rekrutację. Analogiczną aktywację, w której pośredniczą chemokiny, wykazano, na przykład, w aktywacji makrofagów za pośrednictwem MIP-1 (3 / CCL3 . w zakażeniu bakteryjnym (47). Komórki NK są najlepiej znane z pośredniczenia w odporności przeciwko patogenom wewnątrzkomórkowym, ale są również wymagane do normalnej obrony przed kilkoma klasami zewnątrzkomórkowych patogenów, w tym bakterii (17), pasożytów (48, 49) i drożdży (50, 51). Obserwacja, że komórki NK są niezbędne do obrony przed inwazyjnymi infekcjami pleśni, nie została, jak wiemy, wykonana wcześniej, chociaż zgłaszano defekty komórek NK u pacjentów z inwazyjną aspergilozą (52). Nasza obserwacja może mieć kilka znaczących implikacji. Po pierwsze, zubożenie lub dysfunkcja komórek NK jest uznanym efektem ubocznym szeregu immunosupresyjnych terapii związanych z inwazyjną aspergilozą (53-56); Wady komórek NK mogą zatem być wcześniej nierozpoznanym mechanizmem predysponującym pacjentów do tej infekcji. Po drugie, wyniki te dostarczają racjonalnego uzasadnienia dla dalszych mechanizmów, za pomocą których komórki NK pośredniczą w działaniu przeciwgrzybiczym w inwazyjnej aspergilozie. Na koniec, nasze wyniki sugerują, że strategie mające na celu zwiększenie liczby dostępnych komórek NK, zwiększenie ich rekrutacji lub zwiększenie ich funkcji efektorowych mogą stanowić uzasadnione cele terapeutyczne w tej infekcji. PodziękowaniaTa praca została częściowo wsparta grantami NIH HL-04220 i HL-73848 oraz grantem Amerykańskiego Stowarzyszenia Płuc RG-005-N. Przypisy Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Zastosowano niestandardowe skróty: białko chemotaktyczne monocytów-1, również oznaczane jako ligand CC-chemokiny-2 (MCP-1 / CCL2); Srebro metanaminowe Gomori (GMS); mieloperoksydaza (MPO); fikoerytryna (PE); polimorfonuklearny (PMN).
[podobne: rentierstwo, definicja sukcesu, choroba hashimoto a ciąża ]
[przypisy: olej kokosowy na włosy jak stosować, olejek arganowy gdzie kupić, choroba hashimoto a ciąża ]