Skip to content
4 miesiące ago

153 words

ZnalezioneW ostatnich latach utrwalanie płytek w przypadku złamań pierścienia przedniego miednicy jest często wykonywane przy użyciu zmodyfikowanej metody Stoppy. Jest to mniej inwazyjne podejście, które zapewnia dobrą ekspozycję całej miednicy, od spojenia łonowego do stawu iliosakralnego. Kolejną zaletą tego podejścia jest to, że za pomocą pojedynczego nacięcia umożliwia ono unieruchomienie obustronnego rami łonowych. W tym badaniu uzyskano doskonałą stopę redukcji wynoszącą 53,85% za pomocą metody Stoppy. Zaproponowano jedną nową zmodyfikowaną technikę opartą na systemie INFIX, który dodaje jedną lub dwie śruby łopatkowe do guzka łonowego za pomocą inwazyjnego nacięcia. Uważano, że poprawa ta apewnia większą stabilizację. W tym badaniu wynik Majeeda był wyższy w grupie fiksacji płytek niż w grupie INFIX. Nie udało nam się jednak znaleźć istotnej różnicy w poszczególnych pozycjach wyniku Majeeda między dwiema grupami.

[patrz też: novision, rentierstwo, brian tracy international ]